Mostra de José A. Figueroa chega à Caixa Cultural Brasília